ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Το σύστημα μπορεί να εξυπηρετήσει εγγεγραμμένους συνδρομητές αλλά και περιστασιακούς χρήστες.

Πρόσβαση στο σύστημα μπορείτε να αποκτήσετε  
    •    είτε με την έκδοση της ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike (συνδρομητές) από το Δήμο Ρεθύμνης
    •    είτε με την έκδοση της προπληρωμένης ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike (περιστασιακοί χρήστες) από τα εξουσιοδοτημένα σημεία 

Η συνέχεια είναι απλή. Για την παραλαβή και την επιστροφή του ποδηλάτου απαιτούνται 3 βήματα :

Βήμα 1 - Πηγαίνετε σε οποιονδήποτε σταθμό ενοικίασης και κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike.

Βήμα 2 - Χρησιμοποιείτε το ποδήλατο για όσο χρόνο σας είναι απαραίτητο, κάνοντας χρήση  και της ειδικής κλειδαριάς εφόσον απαιτείται για βραχυπρόθεσμη στάθμευση, κλειδώνοντας τον οπίσθιο τροχό, εκτός των σταθμών ενοικίασης.

Βήμα 3 - Επιστρέφετε το ποδήλατο σε οποιονδήποτε σταθμό ενοικίασης. Απλά τοποθετείτε το ποδήλατο σε οποιαδήποτε διαθέσιμη βάση στάθμευσης όπου και ασφαλίζει. Το ποδήλατο αναγνωρίζεται αυτόματα από το σύστημα και γίνεται και υπολογισμός του χρόνου ενοικίασης καθώς και της χρέωσης που αντιστοιχεί. Το ποσό που αντιστοιχεί στην μίσθωση σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο, αφαιρείται αυτόματα από το υπόλοιπο της ηλεκτρονικής κάρτας EasyBike.