ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

 

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο και δομή της υπηρεσίας

  1. Η υπηρεσία Κοινοχρήστων ποδηλάτων είναι μια υπηρεσία που λειτουργεί ο Δήμος Ρεθύμνου. Η διαχείριση της υπηρεσίας πραγματοποιείται από την BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Η υπηρεσία επιτρέπει την πρόσβαση σε ποδήλατα δημόσιας χρήσης με αυτόματη εξυπηρέτηση. Το δίκτυο αποτελείται από σταθμούς ποδηλάτων οι οποίοι περιλαμβάνουν ποδήλατα προς μίσθωση σταθμευμένα σε κατάλληλες βάσεις στάθμευσης και σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών.

  1. Στοιχεία Επικοινωνίας με τους φορείς λειτουργίας και διαχείρισης

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Διεύθυνση:

Λ. Κουντουριώτη 80, Ρέθυμνο

Θερμαϊκού 2

Τηλέφωνο:

28313 41301-5

2310 943720

Mail:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Web:

www.rethymno.gr

www.brainbox.gr

 

ΑΡΘΡΟ 2 - Μέθοδος πρόσβασης στην υπηρεσία

 • Η ηλεκτρονική κάρτα συνδρομής είναι αυστηρά προσωπική και επιτρέπει στον πελάτη την παραλαβή, τη χρήση, και επιστροφή ενός ποδηλάτου.

 • Η λειτουργία της υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών(2), γνώστες της χρήσης ποδηλάτων που δεν έχουν οποιαδήποτε αντίθετη προς τη χρήση τους ιατρική οδηγία.

 • Για μικρότερους χρήστες, νομικά υπεύθυνος είναι ο κάτοχος της συνδρομής, o οποίος δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και στον οποίο αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από τον μικρότερο χρήστη που πραγματοποίησε χρήση της υπηρεσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 3 – Διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

 • Η ετήσια συνδρομή έχει διάρκεια εγκυρότητας ένα έτος που ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας συνδρομής.

 • Σε περίπτωση αντιδικίας για τη διάρκεια χρήσης του ποδηλάτου από τον πελάτη, τα μόνα αξιόπιστα δεδομένα θεωρούνται τα δεδομένα που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα της υπηρεσίας.

 1. Οι υπηρεσίες αυτές ή θα πρέπει να οργανωθούν εσωτερικά από τον δήμο ή θα πρέπει να ανατεθούν σε τρίτους.

 2. Ορίζεται προτεινόμενη ηλικία άνω των 18 ετών, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης ευθύνης για πιθανές καταστροφές.

 • Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, ολόκληρη την εβδομάδα με ωράριο λειτουργίας 6:30 το πρωί με 11:30 το βράδυ. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανώτερης βίας, ή απόφασης των αρμόδιων αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου χρόνου απαγόρευση της κυκλοφορίας ποδηλάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – Κόστος και τρόποι πληρωμής

 • Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και συνδρομητές. Οι περιστασιακοί χρήστες χρησιμοποιούν την προπληρωμένη κάρτα Easybike που έχουν ενεργοποιήσει με την πιστωτική τους κάρτα και οι συνδρομητές μια ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.

 • Το κόστος της υπηρεσίας περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Συνδρομητές

Κόστος κτήσης κάρτας*

0 €

Ετήσια συνδρομή

10 €(3)

Χρήση την 1η μισή ώρα

Δωρεάν

Χρήση τα επόμενα ημίωρα

0,3 €

Περιστασιακοί χρήστες

Κόστος κτήσης κάρτας*

5 €(3)

Χρήση την 1η μισή ώρα

Δωρεάν

Χρήση τα επόμενα ημίωρα

0,3 €

 1. Η συνδρομή αντιστοιχεί σε χρόνο χρέωσης.

 

 • Η συνδρομητική κάρτα είναι μια προ-πληρωμένη κάρτα. Ο συνδρομητής προκειμένου να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία οφείλει να έχει διαθέσιμο χρόνο χρήσης στην κάρτα του. Η προσθήκη χρόνου χρήσης μιας συνδρομητικής κάρτας πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρεθύμνου με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου. Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης της κάρτας με χρόνο χρήσης ποδηλάτου είναι 5 €. Το σύστημα μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στην υπηρεσία των συνδρομητικών καρτών εφόσον το εναπομένων ποσό είναι μικρότερο των 0,5 € (5). Τα ποσά που κατατίθενται στην κάρτα συνδρομής και δεν καταναλώνονται ως χρόνος χρήσης κατά την διάρκεια της ετήσιας συνδρομής δεν αποδίδονται στον πελάτη στη λήξη του έτους.

 • Οι χρεώσεις που αναλύονται στο παρόν άρθρο, έχουν ισχύ από 1.3.2013 και υπόκεινται σε αναθεώρηση σε κάθε στιγμή.

 • Στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση, ο χρήστης καλείται να αποδεχτεί τον Νόμο 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΡΘΡΟ 5 – Υποχρεώσεις των μερών

  1. Υποχρεώσεις του Δήμου Ρεθύμνου

   1. Ο Δήμος Ρεθύμνου δεσμεύεται για την παροχή των υπηρεσιών EasyBike σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στo παρόν όρους.

   2. Ο Δήμος Ρεθύμνου δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για την διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της υπηρεσίας κοινόχρηστων ποδηλάτων.

   3. Ο Δήμος Ρεθύμνου δεν φέρει καμία ευθύνη :

 • σε περίπτωση κακής χρήσης των προτεινόμενων υπηρεσιών από τον πελάτη

 • σε περίπτωση μη τήρησης, από τον πελάτη, των υποχρεώσεων του όπως αναγράφονται στο παρόν

 • στην περίπτωση χρήσης της υπηρεσίας από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (κυρίως σε περίπτωσης κλοπής ή αρπαγής πιστωτικής κάρτας)

 • σε περίπτωση βλαβών, κορεσμών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δημόσιας τηλεφωνίας, GSM, GPRS, SMS ή κάθε νέας γενιάς δικτύων που αναπτύσσονται από τον παροχέα κινητής τηλεφωνίας

 • στην περίπτωση ανωτέρας βίας

 

  1. Υποχρεώσεις του πελάτη

   1. Ο πελάτης δεσμεύεται στην χρήση του ποδηλάτου με αυξημένη προσοχή. Δεσμεύεται για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας.

4. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όλος ο χρόνος κόστους της κάρτας διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αρνητικής χρέωσης.

5. Από την ημερομηνία έναρξης πιλοτικής λειτουργίας του συστήματος.

 

   1. Ο πελάτης δεσμεύεται για έλεγχο του ποδηλάτου πριν την έναρξη χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα οφείλει να ελέγξει την ορθή λειτουργία του συστήματος μετάδοσης κίνησης, του πλαισίου και των ελαστικών, τα φρένα, τον φωτισμό και γενικότερα κάθε μέσο απαραίτητο για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών του ποδηλάτου οφείλει εντός διαστήματος 6 λεπτών να το επιστρέψει στο σύστημα (χωρίς χρέωση) και να παραλάβει ένα άλλο ποδήλατο. Στην συνέχεια μπορεί να ειδοποιήσει τον Δήμο Ρεθύμνου στον τηλεφωνικό αριθμό 2310 943720

   2. Ο πελάτης δεσμεύεται επίσης για τη χρήση του ποδηλάτου εντός της περιοχής του Δήμου Ρεθύμνου με σεβασμό στους παρόντες όρους.

   3. Ο πελάτης αναλαμβάνει τη φύλαξη του ποδηλάτου που έχει ενοικιάσει, υποχρεούται να το προστατεύει για να αποφύγει την κλοπή του και δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το αντικλεπτικό σύστημα του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του.

   4. Ο πελάτης δεσμεύεται για την ορθή χρήση του ποδηλάτου και την προστασία του. Ο πελάτης αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για οποιεσδήποτε βλάβες ή ζημίες προκληθούν στο ποδήλατο ή σε άλλους κατά την διάρκεια ενοικίασης του.

   5. Ο πελάτης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο στις προκαθορισμένες προθεσμίες λειτουργίας του συστήματος. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ενοικιασμένου υλικού, ο Δήμος Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει ως αποζημίωση στον πελάτη το ποσό των 400 €(6). Σε περίπτωση καταστροφής μέρους ή του συνόλου του ενοικιασμένου υλικού, το ποσό των ζημιών που προκλήθηκε αξιολογείται από τον Δήμο Ρεθύμνου, χρεώνεται και τιμολογείται συμπληρωματικά στον πελάτη βάσει των όρων και των μεθόδων του άρθρου 9.

   6. Ο πελάτης δεσμεύεται να επιστρέψει το ποδήλατο σε κάθε στιγμή εφόσον παρατηρηθεί κατάχρηση των όρων χρήσης του συστήματος, σε πρώτη ζήτηση του Δήμου Ρεθύμνου που πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου ή μέσω ταχυδρομείου/courier.

   7. O πελάτης δεσμεύεται για την αναφορά κάθε απώλειας, κλοπής ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού σχετικού με το ενοικιασμένο ποδήλατο στον Δήμο Ρεθύμνου. Η επισήμανση θα πρέπει να γίνεται άμεσα το αργότερο εντός των επόμενων 12 ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον ακόλουθο τηλεφωνικό αριθμό 2310 943720 Ωστόσο μέχρι και την παραλαβή του από τον Δήμο Ρεθύμνου, το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του πελάτη σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 5 και 7 του παρόντος


ΑΡΘΡΟ 6 – Περιορισμοί στην χρήση της υπηρεσίας

 • Απαγορεύεται στον πελάτη ο δανεισμός, η ενοικίαση ή η παραχώρηση της κάρτας συνδρομής του σε άλλο πρόσωπο εκτός αυτού που προβλέπεται από τους παρόντες κανόνες χρήσης.

 • Η κάρτα συνδρομής που καταστρέφεται ή χάνεται με ευθύνη του πελάτη δεν αντικαθίσταται παρά μόνο με την καταβολή στον Δήμο Ρεθύμνου του ποσού των 5 € κατ’ αποκοπή.

 6. Είναι η αξία του ποδηλάτου βάσει του προϋπολογισμού της μελέτης.

 • Ο πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει κυρίως: κάθε χρήση εκτός προκαθορισμένης περιοχής, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, την μεταφορά κάθε φορτίου άνω των 15 κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τον πελάτη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγηση ή απόπειρα αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – Ευθύνες και δηλώσεις του πελάτη

 • Ο πελάτης είναι ο μόνος και εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από τον πελάτη.

 • Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των 24 ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.

 • Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος, ο πελάτης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 5, να επισημάνει την εξαφάνιση του ποδηλάτου που παραμένει υπό την πλήρη του ευθύνη.

 • Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο πελάτης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται στο άρθρο 5, να επισημάνει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ’ όλα αυτά το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του πελάτη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης, ή μέχρι την απόδοσή του σε κατάλληλα χέρια σε αντιπρόσωπο επισκευών του Δήμου Ρεθύμνου.

 • Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από έναν πελάτη, ο τελευταίος δεσμεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του, τα οποία μη περιοριστικά είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεντάλ, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φωτιστικών.

 • Μετά την πιστοποίηση των στοιχείων του από τον σταθμό, ο πελάτης έχει 6 λεπτά από την στιγμή που παραλαμβάνει το ποδήλατο για να επιβεβαιώσει τη γενική καλή κατάσταση του ποδηλάτου. Μετά από αυτό το χρόνο θεωρείται υπεύθυνος για τις παρατηρούμενες βλάβες ή καταστροφές.

 • Συστήνεται στον πελάτη να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής, να πραγματοποιήσει τη ρύθμιση της σέλας προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματος του, να φορά εγκεκριμένο κράνος και ειδικά ενδύματα.

 • Ο πελάτης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρησιμοποίηση ενός ποδηλάτου, και ιδιαίτερα ότι ικανοποιεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 7 ανωτέρω.

 • Ο πελάτης δεσμεύεται να προειδοποιεί άμεσα τον Δήμο Ρεθύμνου για όλες τις αλλαγές στοιχείων του όπως διεύθυνση, πληροφορίες σχετικές με τον λογαριασμό χρέωσης της πιστωτικής του κάρτας, τιμολογιακό προφίλ.

 • Ο πελάτης δεν μπορεί να στραφεί κατά του Δήμου Ρεθύμνου για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών.

 

ΑΡΘΡΟ 8 – Δικαιώματα του Δήμου Ρεθύμνου

 • Ο Δήμος Ρεθύμνου διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της πρόσβασης στην υπηρεσία σε όποιον δεν ικανοποιεί τους παρόντες όρους χωρίς την παροχή άλλης αιτιολόγησης.

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7, αποκλείεται εξ΄ ολοκλήρου η ευθύνη του Δήμου Ρεθύμνου που συνδέεται με τη χρήση που θα μπορούσε να κάνει ο πελάτης σε ένα ποδήλατο, ή στις καταστροφές που θα μπορούσε ο πελάτης να προκαλέσει στον εαυτό του ή σε τρίτους λόγω της χρησιμοποίησης ενός ποδηλάτου.

 

ΑΡΘΡΟ 9 – Ποινές

 • Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιηθείσες φθορές υπολείπονται των 150 €, η κράτηση του ποσού θα είναι αντίστοιχη των πραγματοποιηθεισών φθορών.

 • Στις περιπτώσεις στις οποίες οι πραγματοποιηθείσες φθορές υπερβαίνουν το ποσό των € 150, το ποσό των επιπλέον επισκευών θα είναι σε επιβάρυνση του πελάτη.

 

ΑΡΘΡΟ 10 – Εμπιστευτικότητα των δεδομένων

Ο Δήμος Ρεθύμνου δεσμεύεται στην τήρηση των κανονισμού όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, την διαχείριση και την αποθήκευση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ο πελάτης έχει το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των πληροφοριών που τον αφορούν, γράφοντας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ρεθύμνου, Λ. Κουντουριώτη 80, Ρέθυμνο με την ένδειξη «Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνου».

 

ΑΡΘΡΟ 11 – Κανονισμός αντιδικιών

Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας τριών μηνών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στη Ελληνική νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεσή, την λειτουργία και την ερμηνεία των όρων να επιλύεται δικαστικά στα δικαστήρια του Ρεθύμνου.

Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Ρεθύμνου, Ρέθυμνο με την ένδειξη «Καταγγελία για το Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων Δήμου Ρεθύμνου».

 

ΑΡΘΡΟ 12 – Τροποποιήσεις των παρόντων όρων

Οι πελάτες της υπηρεσίας θα ενημερώνονται για όλες τις τροποποιήσεις των παρόντων όρων στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνου.